دانلود فایل اس ام اس بافرمت های Word & Text دانلود فایلهای اس ام اس برای خواندن روی انواع گوشی،تبلت وکامپیوتر http://sms30ti.mihanblog.com 2014-09-22T17:43:16+01:00 text/html 2014-09-22T10:39:24+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ دوشنبه 31 شهریور 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1931 <div class="theme-designer-com-post-text"> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>یوزرنیم پسورد نود 32</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>31شهریور 93</strong></span></p> <p align="center">&nbsp;<br></p><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><div class="meta-content"> <p class="view" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;">یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ&nbsp; دوشنبه 31 شهریور&nbsp; 93</span></strong></span></p> </div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span class="text4"><span class="text4"><strong><span style="color: #009900;">قابل استفاده درآنتی ویروس نود32 ورژن 4 ، ورژن5،ورژن 6،ورژن7</span></strong></span></span></span></div><p align="center"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><font color="#000000">اعتبار 90روزه!</font></strong></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span></p><p align="center"><br></p><center><img alt="amin555" src="http://www.persianblog.ir/Avatar/499396.png?rnd=41776.6276117708"><br><br><br></center><br><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><div align="center"><b>در ادامه... </b></div> </div> text/html 2014-07-31T05:57:52+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ پنج شنبه 9 مرداد 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1929 <div class="theme-designer-com-post-text"> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>یوزرنیم پسورد نود 32</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>9مرداد 93</strong></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>بیش از <font color="#000000">70 عدد</font> یوزر نیم پسورد</strong></span></p><p align="center"><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span></p><div class="meta-content"> <p class="view" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;">یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ&nbsp; پنج شنبه 9 مرداد&nbsp; 93</span></strong></span></p> </div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span class="text4"><span class="text4"><strong><span style="color: #009900;">قابل استفاده درآنتی ویروس نود32 ورژن 4 ، ورژن5،ورژن 6،ورژن7</span></strong></span></span></span></div><p align="center"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><font color="#000000">اعتبار 90روزه!</font></strong></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span></p><p align="center"><br></p><center><img alt="amin555" src="http://www.persianblog.ir/Avatar/499396.png?rnd=41776.6276117708"><br><br><br></center><br><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><div align="center"><b>در ادامه... </b></div> </div> text/html 2014-07-30T11:52:06+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس سرکاری آخر خنده مرداد 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1927 <div align="center">ﺩﯾﺸﺐ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍﺯ ﻭﻧﯿﺎﺯ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ،ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﺪ ﻣﯿﺎﺭﻡ؟؟ ﺁﺧﻪ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﭼﯿﻪ؟<br> ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ<br> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><br> ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮ ﺧوشگلیته<br> ﺧوشگلى ﺩﺭﺩ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﻩ </div><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"><span style="background-color: #ff0000; color: #ffffff;">اس ام اس سرکاری آخر خنده &nbsp; </span><br> آره تو محشری، از همه سری،<br> تو یک افسونگری»<br> مکالمۀ من با آینه ،وقتی جلوش وایسادم</p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p> text/html 2014-07-29T05:44:59+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم پسورد نود 32 7مرداد 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1926 <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>یوزرنیم پسورد نود 32</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>7مرداد 93</strong></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>بیش از <font color="#000000">70 عدد</font> یوزر نیم پسورد</strong></span></p><p align="center"><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span></p><div class="meta-content"> <p class="view" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;">یوزرنیم و پسوردهای نود32 تاریخ&nbsp; دوشنبه 7 مرداد&nbsp; 93</span></strong></span></p> </div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span class="text4"><span class="text4"><strong><span style="color: #009900;">قابل استفاده درآنتی ویروس نود32 ورژن 4 ، ورژن5،ورژن 6،ورژن7</span></strong></span></span></span></div><p align="center"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><font color="#000000">اعتبار 90روزه!</font></strong></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span></p><p align="center"><br></p><center><img alt="amin555" src="http://www.persianblog.ir/Avatar/499396.png?rnd=41776.6276117708"><br><br><br></center><br><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><div align="center"><b>در ادامه... </b></div> text/html 2014-07-28T10:14:49+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس عید سعید فطر 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1925 <p align="center"><span style="color: #999999;">عید سیعد فطر بر شما عزیزان مبارک باد اس ام اس و متن و شعر اس ام اس عید سعید فطر برای فطر آماده نمودیم</span></p> <p align="center">خداوندا<br> از تو می طلبم<br> آنچه بندگان شایسته ات از تو خواستند<br> و به تو پناه می برم<br> از آنچه بندگان خالصت به تو پناه می برند ***</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"><span style="background-color: #000080; color: #ffffff;">اس ام اس عید سعید فطر جدید&nbsp; </span><br> رمضان آمد و روان بگذشت&nbsp;&nbsp; **********&nbsp; بود ماهی به یک زمان بگذشت ***</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"><span style="background-color: #000080; color: #ffffff;">اس ام اس عید سعید فطر&nbsp; ۱۳۹۳&nbsp; </span><br> حافظ منشین بی می و معشوق زمانی<br> کایام گل و یاسمن و عید صیام است ***</p> text/html 2014-07-27T08:16:10+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس عاشقانه زیبا93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1924 <p align="center">این روزها<br> قدم که می زنم<br> منحرف می شوم به سمت چپ<br> در قلب من چیزی سنگینی میکند مدام<br> جای تو خوب است؟</p><br><p align="center"><span style="background-color: #cc99ff; color: #ffffff;">اس ام اس عاشقانه زیبا </span><br> آروم میگیرم وقتی دستاتو آروم میگیرم</p><br><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"> میگن دلتنگی قشنگ ترین هدیه عشقه حالا من با این هدیه قشنگ تو چکارکنم؟</p> text/html 2014-07-27T03:10:55+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم پسورد نود 32 - 5 مرداد 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1923 <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>یوزرنیم پسورد نود 32</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>5 مرداد 93</strong></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>بیش از 40 عدد یوزر نیم پسورد</strong></span></p><p align="center"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><font color="#000000">اعتبار 90روزه!</font></strong></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span></p><p align="center"><br></p><center><img alt="amin555" src="http://www.persianblog.ir/Avatar/499396.png?rnd=41776.6276117708"><br><br><br></center><br><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><div align="center"><b>در ادامه... </b></div><p align="center"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span></p> text/html 2014-07-27T03:00:27+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس خنده دار درجه یک جدید93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1922 <div align="center">یه فولدر عکس دارم از عکس هایی که مامانم ازم انداخته. کلش حدود سی چهل تا ویدیوی چند ثانیه ایه که توش دارم می گم: اون یکی دکمه رو بزن </div><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center">انقدی که زیاد کردن صدای اسپیکر با انگشت شصت پا حال میده با کنترل حال نمیده آخ لللللذت</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"><span style="background-color: #ffcc00;">اس ام اس خنده دار درجه یک جدید</span><br> فامیلمون زنگ زده میگه میخوام برنامه ورد و پاور پوینت رو نصب کنم کدوم دکمه رو بزنم ؟</p> text/html 2014-07-27T02:40:32+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس سرکاری خنده دار جدید93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1921 <div align="center">انگشتتون رو بکنید تو گوشاتون قشنگ بچرخونید<br> حالا بذارید تو دهنتون<br> شکلات تلخ سوییسی همچین مزه ای داره<br> تازه ۹۳/۰۰۰ تومن هم صرفه جویی کردین </div><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"><span style="background-color: #ff0000; color: #ffffff;">اس ام اس سرکاری خنده دار جدید </span><br> یه لحظه تصورکن:<br> بری جلوی آینه کله ت رو تکون بدیولی تصویرت تو آینه تکون نخوره</p> text/html 2014-07-21T11:01:43+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم پسورد نود 32 28تیر ماه http://sms30ti.mihanblog.com/post/1919 <p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>یوزرنیم پسورد نود 32</strong></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>28تیر ماه&nbsp; <br></strong></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span></p><p align="center"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><font color="#000000">اعتبار 90روزه!</font></strong></span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span><br></p><center><img alt="amin555" src="http://www.persianblog.ir/Avatar/499396.png?rnd=41776.6276117708"><br><br><br></center><br><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><div align="center"><b>در ادامه... </b></div> text/html 2014-07-17T02:20:26+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس خنده دار جدید روز 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1918 <p style="text-align: center;" align="center"><span style="background-color: #800080; color: #ffffff;">اس ام اس خنده دار جدید به روز و باحال ۹۳</span></p> <p align="center">طرف به خانومش پیامک داد: من سر کارم، تا ده دقیقه دیگه میام خونه. اگه نیومدم این پیامکو دوباره بخون!؟</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"><br> قیافه بعضی از دخترا بعد از حموم طوری میشه که به خورشید میشه مستقیم نگاه کرد ولی به اونا نه</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"><span style="background-color: #800080; color: #ffffff;">اس ام اس خنده دار جدید روز</span><br> ب بعضیا باس گفت:<br> تو فقط برو پول اژانست با من</p> text/html 2014-07-16T02:01:06+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم پسورد نود 32 23 و 24 و 25 تیر ماه http://sms30ti.mihanblog.com/post/1917 <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>یوزرنیم پسورد نود 32</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>23 و &nbsp;24 و 25 تیر ماه &nbsp;در مجموع سه اپدیت جدید یک جا باهم</strong></span></p><p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span></p><p align="center"><br><span style="color: #ff0000;"><strong><font color="#000000">اعتبار 90روزه!</font></strong></span><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><br></p><center><img src="http://www.persianblog.ir/Avatar/499396.png?rnd=41776.6276117708" alt="amin555"><br><br><br></center><br><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><div align="center"><b>در ادامه... </b></div> text/html 2014-07-16T01:43:47+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس و استاتوس تیکه دار سنگین تیر ۹۳ http://sms30ti.mihanblog.com/post/1916 <div align="center">عاقبت به این نتیجه میرسیم که حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده که جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند !<br> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><br> بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم !<br> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><br> دوست داشتن دلهای بزرگ لیاقت میخواهد ، چیزی که تو نداشتی بی لیاقت من ! </div> text/html 2014-07-16T01:36:41+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 جوک کرکره خنده و با مزه های تیر ماه ۹۳ http://sms30ti.mihanblog.com/post/1915 <p style="text-align: center;" align="center"><strong>&nbsp;</strong></p><p style="text-align: center;" align="center">آیا می دونستین مریخیا وختی پاشون پیچ می خوره زمین نمی خورن؟<br> مریخ می خورن<br> من برم پیِ اکتشافات بعدیم<br> چقدر باهوشم خدایا ممنونم ازت</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p style="text-align: center;" align="center">مورد داشتیم طرف لقمه ی آخر سحری رو اینقدر نزدیک اذان صبح خورده که فرشته ها از خدا تقاضا ویدئو چک کردن !</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p style="text-align: center;" align="center">اینایی که ازیه آهنگی حرف میزنن بعد آدم یادش نمیاد شروع میکنن کلشوخوندن وهرچی میگی آهان فهمیدم وِل کُن نیستن اینا بیمه درمانی بهشون تعلق میگیره؟</p> text/html 2014-07-02T02:23:42+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس از نوع عاشقانه93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1913 <p style="text-align: center;" align="center">این روزها بدجور به تو آغشته ام از صافی ردم کن و ببین که جز تو هیچم نمی ماند&nbsp; ....</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><br>دست از سرم بردار<br>این همان جمله ای بود که<br>بعد از گذاشتن دست دیگری بر روی سرت<br>به من گفتی !!</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><br>دل نزد توست گر چه دوری ز برم&nbsp; ***&nbsp; جویای توام اگر نپرسی خبرم<br>خالی نشود خیالت از چشم ترم&nbsp; ***&nbsp; در قلب منی اگر چه جایی دگرم&nbsp; &nbsp; ....&nbsp; ....</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p>