دانلود فایل اس ام اس بافرمت های Word & Text دانلود فایلهای اس ام اس برای خواندن روی انواع گوشی،تبلت وکامپیوتر http://sms30ti.mihanblog.com 2014-07-24T12:55:06+01:00 text/html 2014-07-21T11:01:43+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم پسورد نود 32 28تیر ماه http://sms30ti.mihanblog.com/post/1919 <p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>یوزرنیم پسورد نود 32</strong></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>28تیر ماه&nbsp; <br></strong></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span></p><p align="center"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><font color="#000000">اعتبار 90روزه!</font></strong></span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span><br></p><center><img alt="amin555" src="http://www.persianblog.ir/Avatar/499396.png?rnd=41776.6276117708"><br><br><br></center><br><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ffffff"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><div align="center"><b>در ادامه... </b></div> text/html 2014-07-17T02:20:26+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس خنده دار جدید روز 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1918 <p style="text-align: center;" align="center"><span style="background-color: #800080; color: #ffffff;">اس ام اس خنده دار جدید به روز و باحال ۹۳</span></p> <p align="center">طرف به خانومش پیامک داد: من سر کارم، تا ده دقیقه دیگه میام خونه. اگه نیومدم این پیامکو دوباره بخون!؟</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"><br> قیافه بعضی از دخترا بعد از حموم طوری میشه که به خورشید میشه مستقیم نگاه کرد ولی به اونا نه</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"><span style="background-color: #800080; color: #ffffff;">اس ام اس خنده دار جدید روز</span><br> ب بعضیا باس گفت:<br> تو فقط برو پول اژانست با من</p> text/html 2014-07-16T02:01:06+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم پسورد نود 32 23 و 24 و 25 تیر ماه http://sms30ti.mihanblog.com/post/1917 <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>یوزرنیم پسورد نود 32</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>23 و &nbsp;24 و 25 تیر ماه &nbsp;در مجموع سه اپدیت جدید یک جا باهم</strong></span></p><p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span></p><p align="center"><br><span style="color: #ff0000;"><strong><font color="#000000">اعتبار 90روزه!</font></strong></span><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><br></p><center><img src="http://www.persianblog.ir/Avatar/499396.png?rnd=41776.6276117708" alt="amin555"><br><br><br></center><br><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><div align="center"><b>در ادامه... </b></div> text/html 2014-07-16T01:43:47+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس و استاتوس تیکه دار سنگین تیر ۹۳ http://sms30ti.mihanblog.com/post/1916 <div align="center">عاقبت به این نتیجه میرسیم که حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده که جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند !<br> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><br> بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم !<br> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><br> دوست داشتن دلهای بزرگ لیاقت میخواهد ، چیزی که تو نداشتی بی لیاقت من ! </div> text/html 2014-07-16T01:36:41+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 جوک کرکره خنده و با مزه های تیر ماه ۹۳ http://sms30ti.mihanblog.com/post/1915 <p style="text-align: center;" align="center"><strong>&nbsp;</strong></p><p style="text-align: center;" align="center">آیا می دونستین مریخیا وختی پاشون پیچ می خوره زمین نمی خورن؟<br> مریخ می خورن<br> من برم پیِ اکتشافات بعدیم<br> چقدر باهوشم خدایا ممنونم ازت</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p style="text-align: center;" align="center">مورد داشتیم طرف لقمه ی آخر سحری رو اینقدر نزدیک اذان صبح خورده که فرشته ها از خدا تقاضا ویدئو چک کردن !</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p style="text-align: center;" align="center">اینایی که ازیه آهنگی حرف میزنن بعد آدم یادش نمیاد شروع میکنن کلشوخوندن وهرچی میگی آهان فهمیدم وِل کُن نیستن اینا بیمه درمانی بهشون تعلق میگیره؟</p> text/html 2014-07-02T02:23:42+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس از نوع عاشقانه93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1913 <p style="text-align: center;" align="center">این روزها بدجور به تو آغشته ام از صافی ردم کن و ببین که جز تو هیچم نمی ماند&nbsp; ....</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><br>دست از سرم بردار<br>این همان جمله ای بود که<br>بعد از گذاشتن دست دیگری بر روی سرت<br>به من گفتی !!</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><br>دل نزد توست گر چه دوری ز برم&nbsp; ***&nbsp; جویای توام اگر نپرسی خبرم<br>خالی نشود خیالت از چشم ترم&nbsp; ***&nbsp; در قلب منی اگر چه جایی دگرم&nbsp; &nbsp; ....&nbsp; ....</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p> text/html 2014-07-02T01:59:44+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس و استاتوس تیکه دار سنگین تیر ۹۳ http://sms30ti.mihanblog.com/post/1911 <div align="center">عاقبت به این نتیجه میرسیم که حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده که جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند !<br> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><br> بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم !<br> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><br> دوست داشتن دلهای بزرگ لیاقت میخواهد ، چیزی که تو نداشتی بی لیاقت من !<br> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><br> هرچند بی حد تو رو میخواستم اما باز تو در حد من نبودی !<br><br><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><br></div> text/html 2014-07-01T02:37:14+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 جدیدترین اس ام اس های تولد http://sms30ti.mihanblog.com/post/1910 <p class="wp-caption-text" align="center"><br></p><p class="wp-caption-text" align="center"><br></p><p class="wp-caption-text" align="center">جدیدترین اس ام اس های تولد</p> <p align="center">عزیزم تمام ثروت من تمام داراییم قلبیست که در جان دارم که برایت می زنم و ان ر<a href="http://www.patugh.ir">ا</a> به تو می دهم تولدت مبارک بهترینم<br></p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"><br> <span id="more-60094"></span><br> تولد توست و امروز پر از هدیه های کوچک و بزرگ میگیری ولی من چیزی ندارم تمام هستیم دلی بود که داده بودم دستت تولدت مبارک<br></p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p> <p align="center">امروز تولدت است تو یک سال بزرگتر شدی ولی عشقم در دلت کوچک تر شده</p><div align="center"> هیچ موقع در روز تولدت کنارت نبودم ولی باز هم می گویم تولدت مبارک </div> text/html 2014-07-01T02:23:49+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۳ http://sms30ti.mihanblog.com/post/1909 <p class="wp-caption-text" align="center"><a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com"><img class="size-medium wp-image-60107" alt="Ramazan Photo 4 350x262 اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۳" src="http://www.patugh.ir/up/2014/06/Ramazan-Photo-4-350x262.jpg" title="اس ام اس ماه مبارک رمضان ۹۳" height="262" width="350"></a></p><p class="wp-caption-text" align="center"><br></p><p class="wp-caption-text" align="center">اس ام اس برای ماه مبارک رمضان ۹۳</p> <p align="center">آمد به سرای دل سی‌ روز شکیبایی<br> هرگز نبود ماهی این سان همه زیبایی<br> هر صبح سحر آید<a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com"> آ</a>یات سماواتی<br> هر شام اذان گوید بر سفره مینایی<br> حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center">ماه رمضان ماه خد<a href="http://www.patugh.ir">ا</a> می باشد<br> سر تاسر آن نور وضیا می باشد<br> زنگار وجود را نماید صیقل<br> بنگر که چگونه با صفا می باشد<br> حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد</p> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p> <p align="center">آمد رمضان و التهابی ست به لب<br> هر لحظه مرا حسرت آبی ست به لب<br> با شوق لب تو “ربنا” می خوانم<br> هر بوسـه به پای تو دعای مستجابی ست به لب<br> اللهم عجل لولیک الفرج</p><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><p align="center"><br></p> text/html 2014-06-30T11:17:59+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس خنده دار واقعا باحال93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1908 <div align="center">ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻟﻮﭘﺰ ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﺶ ﺟﻌﻔﺮ ﻟﭙﻪ ﭘﺰ ﺑﻮﺩﻩ؟<br> ﻧﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯿﺪ؟ </div><p style="text-align: center;" align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p> <p style="text-align: center;" align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"> <br> به سلامتیه کرم خاکی نه به خاطر خاکی بودنش بلکه به خاطر اینکه چیز دیگه اى به ذهنم نمیرسه&nbsp; ...</p> <p style="text-align: center;" align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p> <p style="text-align: center;" align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"> <br> مرد اونه که وقتی میزنی رو شونش ازش تقلبی بریزه ...</p><p style="text-align: center;" align="center"><br></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p> text/html 2014-06-30T00:48:44+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس بوسه93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1907 <p align="center">می دانی اگر هنوز هم تو را آرزو می کنم برای بی آرزو بودن من نیست !<br> شاید زیباتر از تو <a href="http://www.patugh.ir">آ</a>رزویی سراغ ندارم</p> <div id="attachment_60024" style="width: 291px" class="wp-caption alignnone" align="center"><br></div> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"><br> <span id="more-60020"></span><br> اگر نیمه شبی در آغوش من <a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com">افتی</a> / آنقدر بوسه بر لبهایت زنم که از نفس افتی !</p> <p align="center">اس ام اس زیبا</p> <p align="center">!</p> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p> <p align="center">ترنم باران را نصار چشمانت میکنم نازنینم ، تا شبنمی شود بر سرخی گونه هایت</p> <p align="center">و داغی بوسه ام را به پیشانی ات به یادگار میگذارم و دست نوازشم را به موهایت</p> <p align="center">هدیه میکنم ، که تا عمر داری مرا از خاطر نبری</p> text/html 2014-06-30T00:43:19+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس تیکه دار خفن 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1906 <p class="wp-caption-text" align="center">اس ام اس تیکه دار خفن</p> <p align="center">نه صدایش را نازک می کرد<br> و نه دستانش را ” آردی ” . . .<br> <a href="http://www.patugh.ir">ا</a>ز کجا باید به ” گرگ ” بودنش شک میکردم ؟!</p> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span id="more-60026"></span><br> به بعضیام باید گفت :</p> <p align="center">عزیزم <a href="http://www.patugh.ir">ا</a>ز دستت هر کاری برمیومد انجام دادی !</p> <p align="center">حالا نوبت پاهاته ، گورتو گم کن !</p><p align="center"><br></p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p> <p align="center">عمریست نشسته ام<br> پای لرز خربزه هایی<br> که هیچوقت یادم نمی آید<br> کی؟!<br> خوردمشان…</p> <p align="center">یه رابطه هایی مثل ریگ کفش می مونه ، اولش سعی میکنی قِلش بدی ته کفشت</p> <p align="center">و باهاش کنار بیای ولی آخرش مجبوری بندازیش بیرون !</p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p> text/html 2014-06-29T11:04:19+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم پسورد نود 32 8 تیر http://sms30ti.mihanblog.com/post/1905 <div class="theme-designer-com-post-text"><p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>یوزرنیم پسورد نود 32</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>8 تیر</strong></span></p><p align="center"><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span></p><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><p align="center"><br><span style="color: #ff0000;"><strong><font color="#000000">اعتبار 90روزه!</font></strong></span><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span><br></p><center><img src="http://www.persianblog.ir/Avatar/499396.png?rnd=41776.6276117708" alt="amin555"><br><br><br></center><br><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><div align="center"><b>در ادامه... </b></div> </div> text/html 2014-06-29T07:59:04+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 جملات خنده دار شبکه های اجتماعی93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1904 <p class="wp-caption-text" align="center">شوخی های جالب و جملات خنده دار شبکه های اجتماعی</p> <p align="center">- بابام اسمس فرستاده: هلو، ساعت هفت دم در حاضر باش میام دنبالت! منم فکر کردم ازش آتو گرفتم، جو گرفتتم و جواب دادم: باشه شفتالوی من، مانتو خوشگلمو می پوشم میام عجیجم! بعد بابام جواب داد: هلو یعنی سلام! آخه تو کی می خوای آدم شی؟ من چه گناهی کردم که تو پسرمی<a href="http://www.patugh.ir">؟!</a></p> <p align="center"><span id="more-60051"></span><br></p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"> &amp;@&amp;@&amp;شوخی های جالب و جملات خنده دار شبکه های اجتماعی@&amp;@&amp;@</p> <p align="center">2- امروز صبح یه مشکل بانکی برام پیش اومده بود رفتم بانک، مسئولش کمتر از سه دقیقه کارم رو انجام داد. حس کردم زیادی زود تموم شده می خواستم بهش بگم خب از خودت بگو، دیگه چه خبرا؟!</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p> <p align="center">&amp;@&amp;@&amp;شوخی های جالب و جملات خنده دار شبکه های اجتماعی@&amp;@&amp;@</p> <p align="center">3- با کسی که به جای مرسی می گه «میسی ی ی» باید در جا قطع رابطه کرد چون تا بیای براش توضیح بدی که نگو «میسی ی ی» بهت می گه «چلااااا؟»</p><p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p> text/html 2014-06-29T01:52:29+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 پ ن پ تابستون93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1903 <div id="attachment_60062" style="width: 233px" class="wp-caption alignnone" align="center"><a href=""><img class="size-full wp-image-60062" alt="images7 پ ن پ تابستون" src="http://www.patugh.ir/up/2014/06/images7.jpg" title="پ ن پ تابستون" height="226" width="223"></a><p class="wp-caption-text" align="center">پ ن پ تابستون</p></div> <p align="center">دستمال کاغذی گرد کردم گذاشتم تو بینی م<br> مامان بزرگم میگه بینیت خون <a href="http://www.patugh.ir">ا</a>ومده؟<br> پ نه دیدم از دماغم داره هوا میاد<br> گفتم حتما پنچر شدم فعلا اینو رد کنم که بادم خالی نشه</p> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><p align="center"><br> <span id="more-60058"></span><br> رفتم مغازه میگم cd دارید؟<br> میگه خام؟<br> پ ن پ تنوری باشه با قارچ و پنیر</p> <p style="text-align: center;" align="center"> _________________<span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#FFFFFF"> sms30ti.mihanblog.com&nbsp; </font></span>___________________</p><div align="center"> میگه شما تو خونه همش سه تا بچه این؟<br> پ ن پ بابام مارو نمونه زده اگه مقرون به صرفه بودیم<br> ایشالله خط تولید انبوه رو راه اندازی بکنه<br><br><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><br></div>