دانلود فایل اس ام اس بافرمت های Word & Text دانلود فایلهای اس ام اس برای خواندن روی انواع گوشی،تبلت وکامپیوتر http://sms30ti.mihanblog.com 2014-04-19T11:40:05+01:00 text/html 2014-04-19T00:29:26+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم پسورد نود 32 شنبه 30 فروردین http://sms30ti.mihanblog.com/post/1822 <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>یوزرنیم پسورد نود 32</strong></span></p> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><font color="#000000">شنبه</font> 30 فروردین<br><br></strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><img src="http://www.persianblog.ir/Avatar/499396.png?rnd=41745.7626211111" alt="amin555" height="137" width="172"><br><br><p align="center"><b><font color="#000099">در ادامه...</font></b></p><br></div> text/html 2014-04-19T00:20:48+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 آوای انتظار همراه اول آلبوم تصمیم علی لهراسبی http://sms30ti.mihanblog.com/post/1821 <h3 align="center">برای فعال سازی کد را به شماره 8989 ارسال نمایید</h3> <h3 align="center"><span style="color: #ff0000;">آوای انتظار همراه اول آلبوم تصمیم علی لهراسبی</span></h3> <h4 align="center"><span style="color: #c0c0c0;">Avaye Entezar Hamrah Aval</span></h4><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><p align="center">نام اثر :&nbsp; چشمامو میبندم</p> <p align="center">صاحب اثر : علی لهراسبی</p> <p align="center">کد آوای انتظار همراه اول :&nbsp;&nbsp;۳۰۵۲۶</p><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><h3 align="center"><span style="color: #ff0000;">آوای انتظار همراه اول آلبوم تصمیم علی لهراسبی</span></h3> <h4 align="center"><span style="color: #c0c0c0;">Avaye Entezar Hamrah Aval</span></h4><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><p align="center">نام اثر :&nbsp;حرفای نگفته</p> <p align="center">صاحب اثر :&nbsp;علی لهراسبی</p> <p align="center">کد آوای انتظار همراه اول :&nbsp;&nbsp;۳۰۵۲۶</p> text/html 2014-04-19T00:11:32+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس سنگین و فاز بالای با معنی اردیبهشت 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1820 <h3 align="center"><span style="color: #ff0000;">اس ام اس سنگین و فاز بالای با معنی</span></h3> <h4 align="center"><span style="color: #c0c0c0;">SMS Sangin</span></h4><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><p align="center">آنان که کهن شدند و آنان که نوند</p> <p align="center">هریک به مراد خویش لختی بدوند</p> <p align="center">این کهنه جهان به کس نماند جاوید</p> <p align="center">رفتند و رویم و دیگر آیند و روند</p> <p align="center">حکیم عمر خیام</p><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><h3 align="center"><span style="color: #ff0000;">اس ام اس سنگین و فاز بالای با معنی</span></h3> <h4 align="center"><span style="color: #c0c0c0;">SMS Sangin</span></h4><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><p align="center">در زندگی محتاج یک چیزم :</p> <p align="center">خنده های مادرم …</p><p align="center"><br></p><p align="center"><span class="main_body"></span></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><p></p> text/html 2014-04-18T13:39:52+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 خرید ست سارافون -گردنبند شیک به قیمت مناسب http://sms30ti.mihanblog.com/post/1819 <center><a href="http://www.mihanstore.net/in.php?id=383&amp;ref=15059"><img src="http://smskhor.ir/wp-content/uploads/sarafon.jpg" alt="خرید معتبر"></a></center> text/html 2014-04-18T13:14:58+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس زیبا اردیهشت 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1817 <div align="center"><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">فراموش کردن خوبانی چون شما,بی احترامی به قانون هاست ,ارادت ما را هر روز در سر رسیدتان تیک بزنی</font></div></span> </div><span class="main_body"></span><br><span class="main_body"></span><br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><span class="main_body"></span><br><span class="main_body"><div align="center">بالاترین آرزویم برایت این است حاجت دلت با حکمت خدایی یکی باشد</div></span><br><span class="main_body"></span><br><span class="main_body"></span><br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><span class="main_body"></span><br><span class="main_body"></span><br><span class="main_body"> </span><br> <span class="main_body"><div align="center"><font size="2">یه وقتا اینقدر آدم زندگیش غمناکه که دوس داره یکی یهو بگــــــه:کااااات ....<a href="http://sms30ti.mihanblog.com" target="" title="اس ام اس زیبا">عالی بود</a>....خسته نباشین بچه ها....واسه امروز بسه!!!<br><br></font><span class="main_body"><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p></span><br></div></span> text/html 2014-04-18T03:48:09+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم پسورد نود 32 جمعه 29 فروردین http://sms30ti.mihanblog.com/post/1816 <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>یوزرنیم پسورد نود 32</strong></span></p> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><font color="#000000">جمعه </font>29 فروردین<br><br></strong></span><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><img src="http://www.persianblog.ir/Avatar/499396.png?rnd=41745.7626211111" alt="amin555" height="137" width="172"><br><br><p align="center"><b><font color="#000099">در ادامه...</font></b></p><br></div> text/html 2014-04-17T07:01:17+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 جک توپ و آخر خنده مورد داشتیم 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1815 <div align="center">یه مورد داریم رووووم نمیشه بگم !!!<br> روم به دیوار ولی مورد داشتیم پسره به خاطر فوت اقوامش تا ۴۰روز به ابروهاش دست نزده …<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> مورد داشتیم پسره رفته خرید ، دست رو هرچی گذاشته فروشنده گفته جنسش خیلی عالیه ، خودم از همین جنس برای خواهرم برداشتم خیلی هم راضیه !!!<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> مورد داشتیم دختره پشت کوله پشتیِ دانشگاش نوشته بوده : عاقبت شوهر نکردن !<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> مورد داشتیم پسره با خشتکش داشته خیابونارو جارو میزده ، شهرداری همونجا با حقوق و مزایای عالی استخدامش کرده !<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> ﻣﻮﺭﺩِ شش تایی ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ولی متاسفانه ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ !<br><br><span class="main_body"><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p></span><br></div> text/html 2014-04-17T06:57:54+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم پسورد نود 32 پنج شنبه 28 فروردین http://sms30ti.mihanblog.com/post/1814 <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>یوزرنیم پسورد نود 32</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>پنج شنبه 28 فروردین<br></strong></span></p> <p align="center"><br></p><center><img src="http://www.persianblog.ir/Avatar/499396.png?rnd=41745.7626211111" alt="amin555" height="137" width="172"><br><br><p align="center"><b><font color="#000099">در ادامه...</font></b></p><br></center> text/html 2014-04-17T06:29:43+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس تیکه دار خاص به بعضیا باید گفت93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1813 <div align="center">به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻒ :<br> ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ چی هستی ﻋﺰﯾﺰﻡ ؟؟!! ﺗﻮ که ﺁﻏﻮﺷﺖ مثه ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺑﺮﺍ همه ﺑﺎﺯﮦ !؟!؟!<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> به بعضی ها باید گفت :<br> شمایی که تا دورت شلوغ میشه جو میگیرتت ، حواست باشه تنها که شدی بغض نگیرتت ؟!!!<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> به بعضیام باید گفت :<br> ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ کی ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻯ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ با هم ﺑﺎﺷﻴﻦ ؟؟؟<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> به بعضیا هم باید گفت :<br> عزیزم اگه نمیتونی آدم باشی حداقل جونِوَر بی آزاری باش !<br><br><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><br></div> text/html 2014-04-17T06:21:33+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس جدید فروردین 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1812 <div align="center">چشمی به تاج و تخت ندارم ؛ بس است یک صندلی برای نشستن کنار “تو”<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> تو برای من کهنه نخواهی شد حتی اگر تمام دنیا را تار عنکبوت بگیرد.<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> گاهی نیاز داری به یه آغوش بی منت که تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد ، که وقتی تو اوج تنهایی هستی با چشماش بهت بگه : هستم تا تهش !<br> باور دارم که تو از همانهایی…<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> عشقو برات کشیدم میان موج و دریا<br> رو ماسه ها نوشتم : دوست دارم یه دنیا<br><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><br></div> text/html 2014-04-16T13:54:19+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم پسورد نود 32 تاریخ 27 /1 /93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1810 <div class="theme-designer-com-post-text"><div class="theme-designer-com-post-text"> <div class="theme-designer-com-post-text"><p align="center"><b>آپدیت شده در </b><span style="color: #ff0000;"><strong>پنجشنبه 27&nbsp; فروردین93</strong></span></p><b> </b><p align="center"><b>&nbsp;یوزرنیم پسورد <font color="#CC33CC">نود 32 </font>تاریخ 27 /1 /93</b></p><b> </b><p align="center"><b>free nod32 key - username &amp; password nod32&nbsp; </b>2014-04-16</p><p align="center"><b><font color="#FF0000">**پسورد ها ی قرار&nbsp; داده شده نسخه پولی انها هستند که خریداری شده اند<br></font></b></p><p align="center"><b><font color="#FF0000">پس در وارد کردن انها عجله کنید</font>**<br></b></p><div align="center"><b><font color="#000099">در ادامه...</font></b></div> </div> </div> </div> text/html 2014-04-16T13:44:49+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس روز مادر 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1809 <div align="center"><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">مادر! در ستایش دنیای پرمهرت ، ترانه ای از اخلاص خواهم سرود</font></div></span></div><br><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">و گلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.</font></div></span><br><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">روزت مبارک</font></div></span><br><span class="main_body"></span><br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><span class="main_body"></span><br><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">روز زن مبارک باد</font></div></span><br><span class="main_body"></span><br><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">!با دادن یک هدیه خود را یک سال بیمه بدنه و اعصاب کنید</font></div></span><br><span class="main_body"></span><br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p> <span class="main_body"></span><br><span class="main_body"></span><br><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">مادرم سواد شعر ندارد ...</font></div></span><br><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">اما خودش زیباترین شعر دنیاست ...</font></div></span><br><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><br><span class="main_body"></span> text/html 2014-04-16T13:27:05+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 جوک جدید اردیبهشت 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1808 <div align="center"><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">واکنش طنز‌آلود و منفی مردم به درخواست انصراف از دریافت یارانه • آقای بشار اسد ابتدا شما انصراف دهید</font></div></span> </div><br><span class="main_body"></span><br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><span class="main_body"></span><br><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">آیا مایلید هنر پیشه شوید؟پس هم اینک از دریافت یارانه انصراف دهید تا در فیلم جدید مسعود ده نمکی بنام انصرافیها بازی کنید!!!!</font></div></span><br><span class="main_body"></span><br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><span class="main_body"> </span><br> <span class="main_body"><div align="center"><font size="2">آقا هی میگن یارانه نگیرین، نگرفتن یارانه نشانه شخصیت شماست...</font></div></span><br><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">خو یکی نیست به اینا بگه برادر من تنها دلیلی که بابام منو تو خونه راه میده همین یارانمه!</font></div></span><br><span class="main_body"></span><br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">یه شباهت خاصی من احساس میکنم بین مخاطب خاصم و تیکه آخر رانی هلو !</font></div></span><br><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">&nbsp;به هیچ کدومشون دست پیدا نمیکنم !<br><br></font><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><br></div></span> text/html 2014-04-10T02:24:46+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم پسورد نود 32 پنجشنبه 21 فروردین http://sms30ti.mihanblog.com/post/1807 <div class="theme-designer-com-post-text"> <div class="theme-designer-com-post-text"><p align="center"><b>آپدیت شده در </b><span style="color: #ff0000;"><strong>پنجشنبه 21 &nbsp;فروردین93</strong></span></p><b> </b><p align="center"><b>&nbsp;یوزرنیم پسورد <font color="#CC33CC">نود 32 </font>تاریخ 21 /1 /93</b></p><b> </b><p align="center"><b>free nod32 key - username &amp; password nod32&nbsp; </b>2014-04-10</p><p align="center"><b><font color="#FF0000">**پسورد ها ی قرار&nbsp; داده شده نسخه پولی انها هستند که خریداری شده اند<br></font></b></p><p align="center"><b><font color="#FF0000">پس در وارد کردن انها عجله کنید</font>**<br></b></p><div align="center"><b><font color="#000099">در ادامه...</font></b></div> </div> </div> text/html 2014-04-10T02:14:08+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 آهنگهای پیشواز ایرانسل سریال های نوروز 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1806 <div align="center">آهنگ پیشواز <strong><span style="color: #333333;">سریال ما فرشته نیستیم</span></strong> برزو ارجمند – ۲۲۱۲۲۸۳<br> آهنگ پیشواز <span style="color: #333333;"><strong>سریال خوب بد زشت</strong></span> از مجید اخشابی – ۲۲۱۲۲۸۴<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> آهنگ پیشواز <span style="color: #333333;"><strong>سریال پایتخت ۳</strong></span> سید مطلب حسینی – ۲۲۱۲۲۸۵<br> آهنگ پیشواز <span style="color: #333333;"><strong>سریال روزهای بد بدر</strong></span> روزبه نعمت اللهی – ۲۲۱۲۲۸۶<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> آهنگ پیشواز <span style="color: #333333;"><strong>فصل بهار</strong></span> از رضا صادقی و مرتضی پاشایی – ۲۲۱۲۲۸۷<br> آهنگ پیشواز <strong>سریال عصر پاییزی</strong> از مرتضی پاشایی <span style="color: #ff0000;">(درخواستی)</span> – ۲۲۱۲۲۷۲ </div>