دانلود فایل اس ام اس بافرمت های Word & Text دانلود فایلهای اس ام اس برای خواندن روی انواع گوشی،تبلت وکامپیوتر http://sms30ti.mihanblog.com 2014-04-23T22:27:10+01:00 text/html 2014-04-23T13:20:29+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 دلنوشته و متن عاشقانه ادبی اردیبهشت 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1834 <div align="center">قانون جاذبه را سیب کشف کرد وقتی آدم برای حوایش بهشت را هم فروخت !<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> از نگاهت تا دلم رنگین کمان گل می کند<br> با تو باید مثل باران حرف زد !<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> با من رفت و آمد نکن<br> رفتن فعل قشنگی نیست ؛ با من فقط راه بیا …<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> لبانت طعم انار می دهند<br> بهشت را دانه دانه بر لبانم بگذار !<br><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><br></div> text/html 2014-04-23T13:18:50+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 آواهای انتظار همراه اول محسن ابراهیم زاده http://sms30ti.mihanblog.com/post/1833 <div align="center">آوای انتظار <strong>هنوزم ۱</strong> محسن ابراهیم زاده – ۶۳۰۲۱<br> آوای انتظار <strong>هنوزم (بیکلام)</strong> محسن ابراهیم زاده – ۶۳۰۲۲<br> آوای انتظار <strong>هنوزم ۲</strong> محسن ابراهیم زاده – ۶۳۰۲۳<br> آوای انتظار <strong>اینور شیشه ۱</strong> محسن ابراهیم زاده – ۶۳۰۲۴ </div> text/html 2014-04-22T06:28:41+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 لیوان هم زن شگفت انگیز http://sms30ti.mihanblog.com/post/1832 <br><div align="center"><img src="http://sms30timihanblog.mihanstore.net/pic/mug-1.jpg"><br></div><p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span>28000 تومان</strong></p><p style="text-align: center;" align="center"><br><strong></strong></p><p style="text-align: center;" align="center"><br><b><font color="#660099">با قابلیت نگه داشتن طولانی گرما و سرما</font></b></p> <div align="center"><a href="http://sms30timihanblog.mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=395" target="_blank"><img src="http://sms30timihanblog.mihanstore.net/pic/buy2.gif" border="0"></a></div> text/html 2014-04-22T05:05:09+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس جدید سری جدید نیمه اول اردیبهشت93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1831 <h3 align="center"><span style="color: #ff0000;">اس ام اس جدید سری نیمه اول اردیبهشت</span></h3> <h4 align="center"><span style="color: #c0c0c0;">SMS Jadid</span></h4><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><p align="center">من نام کسی نخوانده ام الا تو</p> <p align="center">با هیچ کسی نمانده ام الا تو</p> <p align="center">عید آمد و من خانه تکانی کردم</p> <p align="center">از دل همه را تکانده ام الا تو</p><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><h3 align="center"><span style="color: #ff0000;">اس ام اس جدید سری نیمه اول اردیبهشت<br></span></h3> <h4 align="center"><span style="color: #c0c0c0;">SMS Jadid</span></h4><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><p align="center">قهر که می کنید

 مراقب فاصله ها باشید</p> <p align="center">بعضی ها

همین حوالی 

منتظر جای خالی برای نشستن می گردند</p><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><h3 align="center"><span style="color: #ff0000;">اس ام اس جدید سری نیمه اول اردیبهشت</span></h3> <h4 align="center"><span style="color: #c0c0c0;">SMS Jadid</span></h4><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><p align="center">من بودم… تو… و یک عالمه حرف…</p> <p align="center">و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان میداد!</p> <p align="center">کاش بودی و می فهمیدی وقت دلتنگی یک آه چقدر وزن دارد…</p><p align="center"><br></p><p align="center"><span class="main_body"><span class="main_body"><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p></span></span></p> text/html 2014-04-22T04:55:32+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 جوک خنده دار اردیبهشت 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1830 <div align="center"><sup><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">پیدا کردن یک مرد با احساس و معتمد,از پیدا کردن 1 مارمولک پرنده سخنگو ی یهودی بنفش شاخدار خالدار 55 ساله در اقیانوس منجمد جنوبی سخت تره!</font></div></span></sup></div><br><sup><span class="main_body"></span></sup><br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><sup><span class="main_body"></span></sup><br><sup><span class="main_body"></span></sup><br><sup><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">مامان همه جم تی وی و فارسی وان نیگا میکنن اونوقت مامان ما هر روز<a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com" target="" title="اس ام اس خنده دار"> کشتی کج</a> نیگا میکنه,شجرنامه همشون بلده,حالا اینکه چیزی نیس,هر روز رو شستن ظرفا شرط میذاره!!!</font></div></span></sup><br><sup><span class="main_body"></span></sup><br><sup><span class="main_body"></span></sup><br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><sup><span class="main_body"><div align="center"><font size="2"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent">درسته ته ریش ادم رو جذاب میکنه</span></font></div></span></sup><br><sup><span class="main_body"><div align="center"><font size="2"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"> ولی به بعضی از این دختر دبیرستانیا اصلا نمیاد!!!</span></font></div></span></sup><br><sup><span class="main_body"><div align="center"><font size="2"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"></span></font></div></span></sup><span class="main_body"><span class="main_body"><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p></span></span><sup><span class="main_body"><div align="center"><font size="2"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"></span></font></div></span></sup><sup> </sup> text/html 2014-04-21T10:26:41+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 جک کرکره خنده جدید فک و فامیل اردیبهشت 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1829 <div align="center">با خواهرم دعوام شد در حد جنگ ستارگان<br> یه چنگ انداختم تو صورتش یهو به مامانم گفت : این وحشیو از کجا آوردید ؟<br> مامانم گفت : اون پرورشگاهِ که تورو آوردیم ، یه باغوحش بغلش بود داداشتو از اونجا آوردیم …<br> یعنی از حالت جامد به بخار تبدیلمون کرد !!!<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> مامانم گفت توی دفترچه های تلفنش بگردم دنبال شماره ی تلفن خانوم دکتر صمدی ! بعد از دو ساعت تلاش هرچی بهش میگم همچین اسمی نیست میگه چشماتو باز کن مگه میشه نباشه ؟ هیچی دیگه الان همه دفترچه هارو دادم به خودش ، حالا پیداش کرده میگه : ایناها دیگه کوری نمیبینی ؟؟؟ اینم شماره ی خانوم دکتر فرامرزی !!!<br> اگه فردا یکیو دیدین سر چهارراه میرداماد نشسته داره با قاشق روی قابلمه می کوبه و مردم براش پول میریزن بهش سلام کنین ، اون منم !<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> به مامانم میگه دشمنت کیه تا بزنم چشاشو درارم واست !<br> میگه : دشمنی بالاتر از اولاد نیست / شاخ گاوی بدتر از عروس نیست !!!<br> هیچی دیگه همینجور خودم و عروس نداشتشو شست انداخت رو بند رخت …<br> <p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br> به بابام میگم : بابا نوشابه خریدی برام ؟<br> میگه : پوکیه عقل که داری میخوای پوکیه استخونم بگیری ؟؟؟<br> من<br> مهر پدری<br> نوشابه خانواده<br> و دیگر هیچ …<br><br><span class="main_body"><span class="main_body"><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p></span></span><br></div> text/html 2014-04-21T02:19:05+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس های خنده دار و جوک جدید کلیپسی93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1827 <div align="center"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong>.: اس ام اس های خنده دار و جوک جدید کلیپسی :.</strong></span><br><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong></strong></span><br><br><img src="http://axgig.com/images/49891650121921390819.jpg" height="262" width="204"><br><br><br></div><div style="text-align: left;" align="center">مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری <a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com">،</a> دختره اومده خم شه چایی تعارف کنه ، کلیپسش رفته تو حلق داماد !</div><div align="center"><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br>یکی از بزرگترین لذتای زندگی اینه که به دخترایی که کلیپس پنجه ای زدن پس کله ای بزنی!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; یعنی قشنگ دندونه های کلیپس تا اعماق مغزشون میره<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com"> مورد داشتیم دختره</a> میخواسته کلیپس بزنه به موهاش<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دستش نمی رسیده چهارپایه گذاشته زیر پاهاش<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; من واقعا تو خلاقیت <a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com">بعضی </a>از این دخترا موندم…<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دختره ۱۵۰ سانت مفید قد داره؛<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۰ سانت پاشنه زده زیر کفشش…!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلیپس بسته رو کلش؛ اونم یه ۷ سانت مرتفع ترش کرده…!!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; بعد در اومده میگه؛ من دوست ندارم مردی که توی زندگیمه قد کوتاه باشه…!<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br>میدونین مورچه های نر و ماده رو چجوری از هم تشخیص میدن؟<br>&nbsp;از رو کلیپس دیگه<br><br><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><br></div> text/html 2014-04-21T02:06:54+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 دلنوشته های غمگین 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1826 <div align="center"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong>.: دلنوشته های غمگین 93 :.</strong></span><br><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong></strong></span><br><br><img src="http://axgig.com/images/74872614102580111607.jpg"><br><br>احساسِ من درد میکشد و <a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com">افکارِ</a> من تو را بر روی این دیوار !<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br><br>از یک جایی به بعد فاصله دیگر دور نیست<a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com"> ،</a> درد است ، نزدیک است !<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br>ماشین به راه افتاد … حس میکنم اما چیزی از من به جا مانده ؛ بر روی سینه می گذارم آهسته دستم را … جای دلم خالی !<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br><a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com">ارزش دل قد</a> یک مورچه است !!!<br>هر دو خواسته یا ناخواسته زیر پا له میشوند.<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br>دردناک ترین جدایی ها آنهایی هستند که نه کسی گفت چرا و نه کسی فهمید چرا !<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br>هوا <a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com">بارانی</a> ست ولی شیشه ؛ چرا بخار نمیگیری ؟<br>نترس ؛ رفت … دیگر اسمش را رویت نمی نویسم !<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br>تمام آرزوی امشب من<a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com"> ،</a> ندیدن فرداست …<br><br><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><br></div> text/html 2014-04-21T01:37:30+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 پیامک فلسفی 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1825 <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong>.: پیامک فلسفی 93&nbsp; :.<br></strong></span><br><br><img src="http://axgig.com/images/31204927059215353551.jpg"></p><p align="center"><br></p><div align="center"><a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com">بهترین </a>آرایش ها در زندگی :<br>حقیقت برای لب ها<br>بخشش برای چشم ها<br>نیکوکاری برای دست ها<br>لبخند برای صورت<br>عشق برای قلب<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br>امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند …<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br>دنبال کسی نباشید که همه <a href="http://www.sms30ti.mihanblog.com">مشکلات </a>شما را حل کند<br>دنبال کسی باشید که نگذارد به تنهایی با آن مشکلات روبرو شوید !<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br>ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند …<br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><br>هیچ فکر کردی وقتی مردم پشت سرت حرف میزنن چه مفهومی داره ؟ خیلی ساده&nbsp; !<br>یعنی اینکه تو دو قدم از اونها جلوتری …‬<br><br><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><br></div> text/html 2014-04-20T04:41:58+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس فاز سنگین و زیبا اردیبهشت 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1824 <h3 align="center"><span style="color: #ff0000;">اس ام اس فاز سنگین و زیبا</span></h3> <h4 align="center"><span style="color: #c0c0c0;">SMS Sangin</span></h4><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><p align="center">برای حرفی که میزنی فکر کن</p> <p align="center">چون دلی که بشکند صدایش را نمیفهمی</p> <p align="center">ولی نفرینش به زمین می اندازدت</p><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><h3 align="center"><span style="color: #ff0000;">اس ام اس فاز سنگین و زیبا</span></h3> <h4 align="center"><span style="color: #c0c0c0;">SMS Sangin</span></h4><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><p align="center">من بدهکار توام ای مادر</p> <p align="center">همه جانی که به من بخشیدی</p> <p align="center">لحظاتی که برای امن من جنگیدی</p> <p align="center">و بدهکار توام عمرت را</p> <p align="center">روزهایی که ز من رنجیدی</p> <p align="center">اشک ها دزدیدی و به من خندیدی</p> <p align="center">من بدهکار توام ای مادر</p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p> text/html 2014-04-20T04:34:31+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس باحال و نیش دار اردیبهشت 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1823 <div align="center"><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">به سلامتی خودم!....چرا شو نپرس: اشـــــــــــکت در میاد!!!!</font></div></span></div><br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><span class="main_body"><div align="center">جایی از خواب هایم با من قرار بگذار..... دستم به <a href="http://sms30ti.mihanblog.com" target="" title="اس ام اس تیکه دار جدید">بیداری</a> ات که نمی رسد!!!!</div></span><br><span class="main_body"></span><br><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><span class="main_body"><div align="center"><font size="2">آنها که عوض شدنشان بعید است,عوضی شدنشان قطعیست!!!</font></div></span><br><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><span class="main_body"></span> text/html 2014-04-19T00:29:26+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 یوزرنیم پسورد نود 32 شنبه 30 فروردین http://sms30ti.mihanblog.com/post/1822 <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>یوزرنیم پسورد نود 32</strong></span></p> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><font color="#000000">شنبه</font> 30 فروردین<br><br></strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><img src="http://www.persianblog.ir/Avatar/499396.png?rnd=41745.7626211111" alt="amin555" height="137" width="172"><br><br><p align="center"><b><font color="#000099">در ادامه...</font></b></p><br></div> text/html 2014-04-19T00:20:48+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 آوای انتظار همراه اول آلبوم تصمیم علی لهراسبی http://sms30ti.mihanblog.com/post/1821 <h3 align="center">برای فعال سازی کد را به شماره 8989 ارسال نمایید</h3> <h3 align="center"><span style="color: #ff0000;">آوای انتظار همراه اول آلبوم تصمیم علی لهراسبی</span></h3> <h4 align="center"><span style="color: #c0c0c0;">Avaye Entezar Hamrah Aval</span></h4><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><p align="center">نام اثر :&nbsp; چشمامو میبندم</p> <p align="center">صاحب اثر : علی لهراسبی</p> <p align="center">کد آوای انتظار همراه اول :&nbsp;&nbsp;۳۰۵۲۶</p><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><h3 align="center"><span style="color: #ff0000;">آوای انتظار همراه اول آلبوم تصمیم علی لهراسبی</span></h3> <h4 align="center"><span style="color: #c0c0c0;">Avaye Entezar Hamrah Aval</span></h4><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><p align="center">نام اثر :&nbsp;حرفای نگفته</p> <p align="center">صاحب اثر :&nbsp;علی لهراسبی</p> <p align="center">کد آوای انتظار همراه اول :&nbsp;&nbsp;۳۰۵۲۶</p> text/html 2014-04-19T00:11:32+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 اس ام اس سنگین و فاز بالای با معنی اردیبهشت 93 http://sms30ti.mihanblog.com/post/1820 <h3 align="center"><span style="color: #ff0000;">اس ام اس سنگین و فاز بالای با معنی</span></h3> <h4 align="center"><span style="color: #c0c0c0;">SMS Sangin</span></h4><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><p align="center">آنان که کهن شدند و آنان که نوند</p> <p align="center">هریک به مراد خویش لختی بدوند</p> <p align="center">این کهنه جهان به کس نماند جاوید</p> <p align="center">رفتند و رویم و دیگر آیند و روند</p> <p align="center">حکیم عمر خیام</p><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><h3 align="center"><span style="color: #ff0000;">اس ام اس سنگین و فاز بالای با معنی</span></h3> <h4 align="center"><span style="color: #c0c0c0;">SMS Sangin</span></h4><p align="center"> <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: bold;">___________________________________\sMs30ti.mihanblog.cOm/___________________________________</span></span></font></span></p><p align="center">در زندگی محتاج یک چیزم :</p> <p align="center">خنده های مادرم …</p><p align="center"><br></p><p align="center"><span class="main_body"></span></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b>دانلود کامل این قسمت اس ام اس ها در ادامه مطلب</b></font><b>(text-&amp;-Word)</b></p><p></p> text/html 2014-04-18T13:39:52+01:00 sms30ti.mihanblog.com mersad0101 خرید ست سارافون -گردنبند شیک به قیمت مناسب http://sms30ti.mihanblog.com/post/1819 <center><a href="http://www.mihanstore.net/in.php?id=383&amp;ref=15059"><img src="http://smskhor.ir/wp-content/uploads/sarafon.jpg" alt="خرید معتبر"></a></center>